Openbaarheid van bestuur en de klokkenluidersregeling

WEBINAR
WEBINAR (Regio Hasselt)
6/03/24 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Michel MAUS | Alexander DELAFONTEYNE | Dieter VAN WELDEN

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 40 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.be)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer online inschrijven. kristel@kvabb.org


Inhoud:
Wat houdt de openbaarheid van bestuur in;
Wat zijn de uitzonderingen hierop;
Wat is het belang van openbaarheid van bestuur in fiscale zaken;
Hoe kan openbaarheid van bestuur afgedwongen worden;
Wat is de invloed van de klokkenluidersregeling op het recht op openbaarheid van bestuur;
Wat is het belang van de klokkenluidersregeling in fiscale zaken;


Programma:
18.30u. Inloggen & Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Hasselt)terug