Actualiteit 80%-regel: nieuwe circulaire

WEBINAR
WEBINAR (Regio Gent)
22/06/23 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Gerrit VAN DAELE

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 35 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer online inschrijven. kristel@kvabb.org

Inhoud:
Actualiteit 80%-regel: de nieuwe circulaire van 31 maart 2022
De 80 % regel dateert al van 1987. De nota Massard, of zo u wil, de circulaire nr. Ci.RH.243/376.395 van 04.02.1987, bepaalt al meer dan 30 jaar het fiscaal landschap inzake aanvullende pensioenen in de 2de pijler.
Zowat iedere regering wil sinds jaren al deze fiscale regeling moderniseren. Zo ook de huidige minister Karin Lalieux, die een ambitieus plan tot vernieuwing van het pensioenstelsel wil uitwerken.
Een van de elementen die het pensioenstelsel moet hervormen werd onlangs (wet 16 juni 2021) gewijzigd. De zogenaamde correctiecoëfficiënt voor zelfstandigen wordt vanaf 1 januari 2021 afgeschaft. Daardoor wordt de berekening van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen grondig gewijzigd.
Dit heeft een directe impact op de 80%-regel. Dit seminarie gaat kort die impact, met enkele voorbeelden nagaan. Ook de nieuwe aanvullende circulaire van 29 augustus 2022 wordt meegenomen in de opleiding
Inhoud
Situering: Wat is de 80%-regel?
De correctiecoëfficiënt:
- wat was dit?
- hoe zit het nu?
De 80%-regel en de schatting van het wettelijk pensioen:
- Circulaire 2022/C/33
- Circulaire 2022/C/79
Enkele voorbeelden
Na de webinar heeft u een vernieuwd inzicht in de werking van de 80%-regel en kent u de impact van de 80%-regel op de fiscale aspecten van 2de pijler pensioenen.


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Gent)terug