Help! Ik erf een familiale vennootschap - Specifieke vragen en oplossingen

WEBINAR
WEBINAR (Regio Antwerpen)
27/03/23 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Jean-Philippe BONTE

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 35 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer online inschrijven kristel@kvabb.org


Inhoud:
Successieplanning voor bedrijfsleiders vraagt een specifieke benadering. Naast het privé vermogen (beleggingen, vastgoed), hebben bedrijfsleiders ook een  vennootschap of meerdere zie bijvoorbeeld een holding of een patrimoniumvennootschap. Die vennootschappen vormen dikwijls een belangrijk deel van het totale vermogen, waardoor een specifieke successieplanning noodzakelijk is.
Specifieke vragen en oplossingen voor optimale successieplanning bedrijfsleider en vennootschap.
Op basis van concrete praktijkgevallen worden essentiële vragen gesteld en oplossingen en mogelijkheden voor een optimale successieplanning voor de overdracht van de vennootschap(pen) van de bedrijfsleider.
- Is de normale wettelijke devolutie met vruchtgebruik en naakte eigendom, een goede regeling voor aandelen van vennootschappen? Waarom dit aanpassen en hoe ?
- Wanneer is de gunstregeling inzake erf en schenkbelasting voor familiebedrijven van toepassing ? Is die regeling altijd fiscaal gunstig ?


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Antwerpen)terug