Visitatierecht: het ultieme wapen van de fiscus?

WEBINAR
WEBINAR (Regio Antwerpen)
30/01/23 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Charlotte LARDENOIT

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 35 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer online inschrijven. kistel@kvabb.org


Inhoud:
De fiscale visitatie of visitatierecht is de meest ingrijpende vorm van fiscale controle. Wat mag u verwachten van de fiscus, wanneer u een visitatie vreest? Welke risico’s loopt u? Hoe kan u anticiperen als ondernemer of als beroepsprofessional?
- Mag fiscus zomaar bedrijfslokalen betreden of zomaar een privé-woning binnenvallen?
- Wanneer kan de fiscus bij u langskomen?
- Wie kan de fiscus te woord staan?
- Mag u de toegang weigeren of bent u verplicht om de toegang te verlenen? 
- Als u de toestemming toch geeft aan de fiscus, mag deze dan alles onderzoeken wat hij wil?
- Welke fiscale periode mag de fiscus onderzoeken?
- Wat als accountant, boekhouder, raadsman, … ?
- Wat kan de fiscus precies doen tijdens deze visitatie of zeker ook niet doen?
- Kan de fiscus alle kasten opentrekken? 


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Antwerpen)terug