Opleiding stagiairs (12): Beginselen van het Fiscaal recht

WEBINAR
WEBINAR (ITAA-Stagiairs)
7/03/24 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Luc DE MEYERE | Leen DE VRIESE | Stijn PLAS | Elodie BLANCKE

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 80 €
Prijs niet leden: 80 €
Prijs stagiair lid: 80 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer online inschrijven kristel@kvabb.org


Inhoud:
Algemene beginselen fiscaal recht
Het fiscaal recht wordt beheerst door een aantal fundamentele beginselen.
Enkele ervan staan opgesomd in de Grondwet, met name het wettelijkheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het éénjarigheidsbeginsel.
In deze cursus worden de grondwettelijke beginselen toegelicht en wordt aandacht besteed aan de praktische
gevolgen ervan voor de totstandkoming en de toepassing van de fiscale wetgeving.
Komen ook aan bod:
het onderscheid tussen belastingontduiking en belastingvermijding;
de invloed van internationale verdragen en mensenrechten op het fiscaal recht;
de relatie tussen het fiscaal recht en andere takken van het recht (zoals bijvoorbeeld het bestuursrecht, het burgerlijk recht, enz.)

Programma:
18.30u. Inloggen & Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Deze webinar-reeks wordt georganiseerd om ITAA-stagiairs voor te bereiden op hun schriftelijk ITAA-bekwaamheidsexamen.
Deze opleiding bestaat uit 13 webinars van 3 uur, uit de diverse te kennen vakgebieden.

Inschrijven verplicht via de website van de KVABB, ten minste 5 kalenderdagen vóór de webinar.

Omdat elk seminarie recht geeft op een attest, moet u voor elke webinar apart inschrijven. (U dient 13 inschrijvingen uit te voeren als u ervoor kiest om de hele reeks te volgen.)
Ná de webinar wordt uw Attest van Permanente Vorming automatisch opgeladen op uw ITAA-portaal.

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Kostprijs: 80.00 € per webinar.
Volledige cyclus van 13 webinar-opleidingen: 1040.00 €


KVABB is erkend dienstverlener bij de KMO-portefeuille. (DV.O216803)
U kan dit project voor 30% financieren met de KMO-portefeuille - De KMO-portefeuille dient aangevraagd te worden ten laatste 14 dagen ná de start van de 1e opleidingsdag! We raden u aan om de KMO-portefeuille steunaanvraag in te dienen vóór de start van de webinar-reeks. U krijgt de factuur per mail op het moment dat wij de KMO-portefeuille steunaanvraag ontvangen.

We gebruiken de Zoom-software om de webinar te streamen. Installeer alvast de zoom-client (https://zoom.us/download) zodat u ook de afsluitende toets te zien krijgt.
Log niet in via een browser!


U volgt het best de opleidingsreeks in het voorjaar, om in het najaar examens af te leggen. Wanneer u examen wil doen in het voorjaar, dan kan u beter de opleiding in het najaar volgen.

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (ITAA-Stagiairs)terug