Wat weet de fiscus over uw vermogen?

WEBINAR
WEBINAR (Regio Hasselt)
24/10/23 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Vincent VERCAUTEREN | Elke DE LEEUW

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 35 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer online inschrijven. kristel@kvabb.org

Inhoud:
Wat weet de fiscus van uw vermogen?
Aangifte-, meldings- en rapporteringsverplichtingen.
Op vandaag zorgen verschillende aangifteverplichtingen ervoor dat de fiscale administratie heel wat informatie ontvangt over het (privé-)vermogen van belastingplichtigen. Een aantal van deze aangifteverplichtingen rusten op de belastingplichtigen zelf. Ook door verschillende meldings- en rapporteringsverplichtingen van derden, van de bank tot de (fiscale-) adviseur, krijgt de fiscus een grote inkijk in het (privé)vermogen van belastingplichtigen.
Over welke informatie gaat het precies?
- Informatie m.b.t. zowel binnenlandse als buitenlandse (on)roerende activa, o.a. door de aangifte PB, melding bij het CAP, aangifte buitenlands onroerend goed, …
- Financiële gegevens m.b.t. bankrekening(en) door rapportage binnenlandse en buitenlandse financiële instellingen (CAP, CRS).
- Informatie m.b.t. UBO’s, betalingen aan belastingparadijzen, “fiscale grensoverschrijdende constructies”, ‘crypto-munten’, ... o.a. door UBO-register, DAC6, …
- Tot welke van deze informatie heeft de fiscus – op verzoek – toegang? Welke informatie ontvangt zij automatisch?
- Welke impact heeft de digitalisering op deze informatiestroom?
Hoe gaat de fiscus met deze gegevens om?
- De vereenvoudigde belastingaangifte, is die correct op welke informatie baseert de fiscus zich.
- Mogelijkheid tot (bijkomend) onderzoek bij belastingplichtige en/of derden, op basis van (automatisch) ontvangen gegevens.
- Impact op de privacy van belastingplichtigen? Hoe kan men zich beschermen tegen ongeoorloofd gebruik van gegevens.
Meester Vincent Vercauteren en meester Elke De Leeuw maaken u wegwijs in een vakgebied waar u als cijferberoeper dagelijks mee geconfronteerd wordt.


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Hasselt)terug