Intervisie & Actualia

LIANTIS HASSELT
Maastrichtersteenweg 254
3500 HASSELT
28/11/23 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Ben PEETERS

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 35 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


Inhoud:
Hebt u nood aan een tweede mening of een extern klankbord? Zit u met een praktisch vraagstuk? Wilt u even overleggen met een collega omdat u sommige problematieken nog nooit hebt meegemaakt of u wil overleg naar aanleiding van nieuwe wetgevingen? Worstelt u soms ook met vragen die u wel eens met een collega zou willen bespreken?
Hebt u ook wel eens het gevoel dat u er allen voor staat? Zit u soms ook op uw eiland waarbij elk kantoor apart en jaar na jaar het warm water opnieuw moet uitvinden?
Herkent u al deze situaties? Dan kan Intervisie & Actualia u helpen bij diverse problematieken.
Intervisie is een leermethode waarbij collega's elkaar helpen om hun vak beter te kunnen uitvoeren. De leden van de groep komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen. Soms worden ze begeleid door een trainer, maar meestal is er slechts een beetje sturing nodig. De deelnemers behandelen problemen die zich op de werkvloer voordoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld 'vakinhoudelijke' of 'technische' kwesties maar het kunnen evengoed problemen zijn die met het persoonlijk functioneren te maken hebben. Er wordt op voorhand een inhoudelijke uitnodiging bezorgd met actuele onderwerpen. Het staat u vrij zelf onderwerpen aan te brengen of voor te leggen aan uw collega’s op de avond van de intervisie zelf.


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Place To Be:
LITANTIS HASSELT
Maastrichtersteenweg 254
3500 HASSELT

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

LIANTIS HASSELT
Maastrichtersteenweg 254
3500 HASSELTterug