Ook BZB-Fedafin ontevreden over de nieuwe aangiftetermijnen

24/03/23
Geachte,

BZB-Fedafin, de beroepsorganisatie voor verzekeringsmakelaars en bankagenten, is bijzonder mistevreden over de onderhandelde aangiftetermijnen.

Ze zeggen nooit gecontacteerd te zijn in verband met de engagementsverklaring tussen ITAA en Fod Fin.

Door de nieuwe aangiftetermijnen en de indeling van de aangiftes in twee groepen, namelijk de eenvoudige aangifte en de complexe aangifte, is de workload niet te beschrijven. Wat vorig jaar op 7 maanden kon moet nu gebeuren op 3 maand.


Ludo Van den Bossche

terug