Kosten eigen aan de werkgever en voordelen in natura: optimale toepassing

WEBINAR
LEUVEN
22/11/21 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Roel VAN HEMELEN

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn gesloten. U kan niet meer inschrijven. (kristel@kvabb.org)


Mogelijkheden om op een fiscaal interessante manier geld uit de vennootschap te halen!
Verschillende methoden onkostenvergoedingen versus de fiscus!
Deze sessie analyseert de verschillende methoden van onkostenvergoedingen en geeft een aantal mogelijkheden om op een fiscaal interessante manier geld uit de vennootschap te halen.
Met specifieke aandacht voor:
- Onkostenvergoedingen op basis van bewijsstukken: welke formaliteiten moeten worden nageleefd?
- De forfaitaire onkostenvergoeding: de algemene principes vergeleken met de principes van de fiscus.
- Hoe soepel gaat de fiscus om met een verhoogde thuiswerkvergoeding omwille van Covid-19?
- De dagvergoedingen binnenland en buitenland: een zeer fiscaal vriendelijke manier van vergoeden en recent aan heel wat wijzigingen onderhevig. Hoe kunnen we hier voordeel aan doen?
- De forfaitaire kilometervergoeding: de mening van de fiscus versus de wettelijke bepalingen en rechtspraak.
VAA - Concrete antwoorden op de praktijkvragen
- Hoe moet u het privégebruik vastleggen?
- Wat als er voornamelijk privégebruik is?
- Wat moet ik als accountant concreet ondernemen?
- Hoe moet deze bepaling toegepast worden bij auto's die onderworpen zijn aan de 50%-aftrekbeperking?
- Zijn lichte vrachtwagens echt zo voordelig als soms wordt beweerd? Of moet hier toch een voordeel worden aangerekend. Zoja, hoe wordt dit berekend?
- Wat zijn de regels als het personeelslid moet betalen voor het gebruik van de firmawagen?
- Wat is het gevolg hiervan op het vlak van de aftrek van de BTW betaald bij de aanschaffing van het bedrijfsmiddel?
- En is er BTW verschuldigd over het voordeel dat de bedrijfsleider of het personeelslid krijgt ?
- Wat is de impact van de hervorming vennootschapsbelasting op deze zaken?


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Locatie

WEBINAR
LEUVENterug