Van boekhouding naar jaarrekening

WEBINAR
ANTWERPEN
6/12/21 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Patrick HUYBRECHTS

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


Hoe zorgt een degelijke boekhouding voor een efficiënte(re) jaarafsluiting ? Logische controles voorafgaand aan een jaarafsluiting: Periodiciteit ? - Zijn de recurrente boekingen (huur, lonen, enz.) volledig ? Welke jaarrekeningen ? Welke verslagen & inhoud verslagen ? (Her)Benoeming bestuurders ? Problematiek inzake dividenduitkeringen ? Alarmbelprocedure - Conformiteit nieuwe WVV.
Essentieel instrument bij sturing jaarrekening
Deze webinar behandelt vanuit de meest praktische invalshoek de belangrijke fiscale en vennootschapsrechtelijke bepalingen in het kader van het opstellen van de jaarrekening.
Volgende onderwerpen komen minstens aan bod:
- Wat zijn veel voorkomende fouten in de jaarrekening ?
- Afschrijvingen en herwaarderingsmeerwaarden : boekhoudkundige en fiscale valkuilen
- Waardering van voorraden
- Waardevermindering op handelsvorderingen
- Overlopende rekeningen
- Voorzieningen
- Leningen
- Leasing versus renting
- Dividenden en tantièmes
- Nieuwe regeling inzake meerwaarden op aandelen
- Liquidatiebonus
- Art. 47 WIB92
- Termijnen jaarrekening
- Tegenstrijdig belang
- Alarmbelprocedure
- Het jaarverslag
- Fouten in de jaarrekening
- Fouten in jaarverslag
- Manipulaties in de jaarrekening
- Vennootschapsrechtelijke, fiscale en boekhoudkundige gevolgen in het kader van art. 15 en 16 W.Venn.


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Locatie

WEBINAR
ANTWERPENterug