ENQUÊTE: Communicatie tussen de cijferberoeper en FOD Financiën

5/05/22

Geachte,

Dat communicatie tussen cijferberoeper en FOD Financiën van zeer groot belang is, hoeven we niet meer te vertellen. Tal van cijferberoepers ergert zich blauw aan het ontbreken van communicatiemiddelen (directe telefoonnummers en directe e-mailadressen) van de overheidsdienst Financiën.

KVABB wil gedocumenteerd strijd voeren. Het is dan ook belangrijk om met zoveel mogelijk uw stem te laten horen via deze enquête.

Het invullen van de enquête duurt hoogstens 2 minuten, en alle verzamelde gegevens worden volledig anoniem verwerkt.

Neem nu deel aan deze ENQUÊTE!

Ludo Van den Bossche

Voorzitter KVABB - CRECCB


terug