En vooral niet klagen! (Jean-Marc Behaghel)

28/04/22

En vooral niet klagen!

Er moet op gewezen worden dat de media de neuronen van onze medeburgers volledig hebben verglaasd door stromen van scherpe kritiek om de ‘democratieën’ te verspreiden en door te zwijgen over het feit dat zij er perfect in geslaagd zijn onze ‘democratieën’ te verdoven.

In deze algemene verdoving begeeft onze beroepsgroep, met haar venijnige moraal die jammert bij elke wonde die haar wordt toegebracht, zich vervolgens als een kudde geknechte pluimstrijkers naar steeds donkerder horizonten, zowel voor zichzelf als voor de cliënten die zij geacht werd bij te staan of te verdedigen.

Dus, vrienden, democratie moet je verdienen en je hoeft maar de moed te hebben om één ochtend per jaar je wekelijkse comfort op te offeren om dingen te veranderen.

Afgelopen zaterdag (26.04.2022) waren er potentieel 15.759 leden van de ITAA, waaronder 4.199 stagiairs, d.w.z. 11.560 kiezers die hun mening hadden kunnen geven over een begroting die de cijfermatige weerspiegeling is van het gehele beleid van de ITAA.

Van de 1.127 uitgebrachte stemmen onthielden er zich 79 van stemming, 212 keurden de begroting af en 836 keurden deze goed, d.w.z. bijna 83% van de deelnemers die zich niet onthielden, genoeg om alle politici van alle ‘democratieën’ van de wereld te doen dromen. Kortom, het ITAA kan, net als een multinational, geleid worden door wie 7,23% van de leden kan verzamelen (836/11.560) en er is geen reden om al je ergernissen en frustraties achteraf op sociale netwerken te uiten omdat je er zelf verantwoordelijk voor bent.

Ik richt mijn grootste respect tot allen die, hun democratische bezorgdheid hebben geuit door zaterdag deel te nemen aan de algemene vergadering van ons Instituut, aan anderen op zijn minst mijn tranen op zijn slechtst mijn verachting.

Ik voeg de screenshots bij van de presentatie van de SPF-financiën, en ik geef een link van onze vriend Guy, zodat u het later nog eens kunt bekijken.

Let op, schuif uw cursor naar de 18e minuut, dat is de vermoedelijke duur van de toespraak van de minister, die om persoonlijke redenen afwezig was en wiens vermeende toespraak bovendien onhoorbaar was, waarschijnlijk als gevolg van een technisch mankement van de FOD Financiën.

Er gebeurt niets voor de 18e minuut, dus ga verder, er is niets te zien of te horen .

https://youtu.be/tnmONvs6hUU

Bladzijde 5 van de PDF - de presentatie van de termijnen die zijn vastgesteld na overleg en in overleg met de economische beroepsgroepen zelf (zie de 33e minuut van de presentatie) die deze, naar ik hoop, met hun vingers langs de naad van hun broek hebben moeten aanvaarden.

Op bladzijde 20 van de PDF staat het begin van de presentatie van het SPFF over digitalisering. Deze toespraak gebeurt in de Pacheco-zaal met enkele honderden zitplaatsen, die nagenoeg lees is. Nu is het wel zo dat niemand zich nog wil verplaatsen, laat staan in en rond Brussel.

Dan blijven de Biztax-aangiften over, waarvoor de termijnen logischerwijs ook zullen worden verkort en waarvan ik geen idee heb wat de voorwaarden zijn.

Alle weddenschappen zijn voorbij en waarom niet een termijn vervroegd tot 31.07.2022, d.w.z. binnen een maand na de einddatum van de algemene vergaderingen.

Alle gekheid op een stokje! De NBB ook uiterlijk op 21.07.2022, alles in toepassing van de WVV.

Vae Victis! (wee de overwonnenen)

Een goede luisteraar, groet u

Behaghel Jean-Marc


terug