Minister Van Peteghem antwoordt op vragen van KVABB in de plainaire vergadering van de kamer

29/03/22
Geachte,

Minister Van Peteghem heeft geantwoord op vragen van de KVABB in de plainaire vergadering van de Kamer.
U kan de gestelde vragen en de antwoorden HIER lezen.

KVABB vindt het excuus rond fraudebedstrijding nogal flauw en zet daarom haar strijd verder.

Minister Vincent Van Peteghem :

"De communicatie tussen de FOD Financiën en de burgers, ondernemingen en professionele partners moet altijd vlot kunnen verlopen.

Ik zal u onze lopende projecten en de daarmee gepaard gaande uitdagingen voorstellen.

De coronacrisis heeft de digitalisering in een stroomversnelling gebracht. Het MyMinFinplatform wint aan belang en biedt veel mogelijkheden om te communiceren. Ik begrijp dat de professionele partners liever e-mail blijven gebruiken, maar de voorbije maanden zien we steeds meer fraudepogingen met e-mailadressen van overheidsdiensten. We moeten onze burgers optimaal beschermen tegen deze fraude.

Om criminele praktijken te bestrijden en digitaal doorgestuurde informatie te beveiligen bestudeert mijn administratie de geleidelijke afschaffing van het elektronisch mailverkeer en de overstap naar het beveiligde MyMinfin-portaal.

De FOD Financiën werkt verder aan de stroomlijning van haar communicatie via MyMinFin of via eBox. Op termijn moeten alle door de administratie ontvangen of verzonden documenten daar ter beschikking zijn. Zolang er niet binnen een redelijke termijn geantwoord kan worden via het digitale platform, kan er ook via email gecommuniceerd worden. Uiteraard blijft telefonisch contact centraal staan binnen decommunicatie. Gebruikers krijgen hiervoor een directe code om sneller bij de juiste persoon terecht te komen.

De optimalisering van de communicatie blijft een topprioriteit en ik zal hierover intensief overleggen met de beroepsverenigingen."


Vriendelijke groet,
Ludo Van den Bossche

terug