Alternatieve schenkingsvormen na de sluiting van de kaasroute

WEBINAR
WEBINAR (Regio Gent)
29/09/22 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Dirk DE GROOT

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn gesloten. U kan niet meer inschrijven kristel@kvabb.org

Inhoud:
Met de wet van 13 december 2020 viel het doek over de populaire kaasroute.
Maar betekent dit ook het einde voor alle vormen van belastingvrij schenken? Blijven er nog fiscaal gunstige schenkingsvormen overeind, en welke instrumenten dienen zich aan als alternatief voor de gesneuvelde kaasroute?
Nu de Belgische wetgever de verplichting heeft ingevoerd om notariële buitenlandse roerende schenkingen in België te registreren, worden deze buitenlandse schenkingen aan de Belgische schenkbelasting onderworpen en verdwijnt meteen een aantrekkelijk mechanisme om schenkingen te doen zonder onmiddellijke belasting.
Nochtans bestaan er valabele alternatieven om een schenking te verrichten zonder notariële akte, en waarvan de gevolgen perfect overeenstemmen met de wensen van de schenker.
In deze webinar bespreekt de docent de precieze draagwijdte van de nieuwe verplichting, en overloopt de alternatieven die nog steeds overeind blijven.
Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod:
• de Kaasroute : wat?
• de verplichte registratie van buitenlandse schenkingsakten : detailbespreking van de nieuwe wettelijke verplichtingen en gevolgen
• alternatieven voor de (buitenlandse) notariële schenkingsakte
• handgift en bankgift
• schenking van aandelen via het register van aandelen
• verkoop van goederen en kwijtschelding van de prijs
• inbreng ten behoeve van een derde : creatieve toepassingen met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen
• dematerialiseren van aandelen
• aanwending van een private stichtingProgramma:
18.30u. Inloggen & Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar


Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Gent)terug