Wijzigen van Aangifte personenbelasting via TOW-mandataris

18/06/21
Geachte,

We stelden Minister van Financiƫn, Vincent Van Peteghem de vraag waarom de belastingsbetaler zijn /haar aangifte personenbelasting via TOW wel nog kan wijzigen na indiening en de mandatartis niet.

"De administratie voorziet inderdaad een onderscheid wat betreft de mogelijkheid om een aangifte, ingediend via Tax-on-web, te corrigeren en dit naargelang het gebruikte kanaal (TOW burger of TOW mandataris).

Dit is geen kwestie van discriminatie tussen de gebruikers van deze twee kanalen, maar veeleer een verschil in behandeling als gevolg van het gebruik van verschillende termijnen voor de invoer van de aangiftes (midden juli voor TOW burger en eind oktober voor TOW mandataris).

Het zijn deze verschillende termijnen die rechtvaardigen dat enkel via TOW burger de mogelijkheid bestaat om wijzigingen aan te brengen.

Burgers kunnen via Tax-on-web hun aangifte een keer wijzigen tot het einde van de toepasselijke indieningstermijn.

De reden waarom de administratie deze mogelijkheid aanbiedt, is dat geen enkele aangifte zal worden ingekohierd voor midden juli. Een burger kan zijn aangifte dus wijzigen, zolang hij dat binnen de indieningstermijn van TOW burger doet.

Voor mandatarissen ligt dit anders. Als zij een aangifte indienen via TOW mandataris, in augustus of in elk geval in oktober, kan deze aangifte onmiddellijk opgenomen worden in het proces van verificatie en inkohiering.

Als de administratie deze werkwijze zou aanpassen, door mandatarissen toe te staan aangiften aan te passen tot het einde van de periode voorzien voor TOW mandataris, dan moet een keuze gemaakt worden:

  • De volledige inkohiering van aangiften, ingediend door mandatarissen, tot het einde van de periode voorzien voor TOW mandataris schorsen. Dit zou nadelig zijn voor belastingplichtigen die een terugbetaling krijgen, omdat zij er langer op zullen moeten wachten. Dat lijkt, gezien de huidige omstandigheden, niet optimaal.
  • Ofwel behoudt men het huidige ritme van de inkohiering, in de wetenschap dat dan ook foutieve aangiften zullen worden ingekohierd. Ook dit is niet wenselijk.

Gelet op bovenstaande redenen acht de administratie het niet wenselijk om de thans geldende regelen te wijzigen.

Met vriendelijke groet,
Het Kabinet van Minister Vincent Van Peteghem"

terug