Specifieke technieken van roerend maken van onroerend goed

WEBINAR
ANTWERPEN
25/10/21 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Tim MELIS

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. (Vragen? => kristel@kvabb.org)


'Gevorderde' technieken voor het roerend maken van het vermogen.
Bij de successieplanning van onroerend goed kan het interessant zijn te opteren voor 'gevorderde' technieken voor het roerend maken van het vermogen.
Wij gaan in het bijzonder in op de toepassing van volgende technieken:
- de inbreng in een vastgoedvennootschap
- de verkoop aan een vastgoedvennootschap
- de vestiging van zakelijke rechten van erfpacht, (successief) vruchtgebruik en opstal
- de techniek van de private onroerende leasing
- overdracht aan een burgerlijke maatschap
- de oprichting van een Belgische private stichting.


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Locatie

WEBINAR
ANTWERPENterug