Financiële bevriezingsmaatregelen als gevolg van oorlog Rusland-Oekraïne

1/03/22
Geachte,

Het conflict tussen Oekraïne en Rusland kan ook gevolgen hebben op uw activiteiten.

Financiële bevriezingsmaatregelen
Als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne heeft FOD Financiën een geconsolideerde lijst gepubliceerd met geviseerde Russische personen en entiteiten op wie de bevriezingsmaatregelen van toepassing zijn.
Wij raden onze leden dan ook aan om waakzaam te zijn tegenover cliënten uit de regio. De geconsolideerde lijst vindt u op de website van de Algemene Administratie van de Thesaurie.
Meer info vindt u op de website van Fod Financiën

Cyberveiligheid
Hoewel er momenteel geen concrete elementen bestaan die wijzen op een eventuele cyberaanval, sluit het centrum voor cybersecurity België in een communiqué een cyberaanval niet uit. Waakzaamheid is aanbevolen wanneer u cliënten heeft in strategische sectoren zoals nationale defensie of onderzoek&ontwikkeling, of in financiële sectoren. Ter informatie: met de hoofdkwartieren van de NAVO en de Europese Unie op ons grondgebied is België een potentieel belangrijk doelwit voor Russische cyberaanvallen.
Voor een volledig overzicht van beveiligingsmaatregelen, consulteer de Cyberguide.

Bron: ITAA en Fod Financiën

terug