Antwoord van Minister Van Peteghem op vraag om bijkomend uitstel

25/10/21
Geachte,

Dit is het antwoord die we ontvingen van het kabinet van Minister Van Peteghem:

"Wij hebben met het ITAA verschillende malen samengezeten om het pijnpunt van de uiterste indieningstermijnen te bespreken. Wij hebben alle begrip voor de druk die op de sector is komen te liggen ingevolge corona. Het zijn lastige tijden voor vele sectoren, en daarom dat de Minister andermaal een uitstel van 18 dagen heeft voorzien inzake de TOW-aangiften. Dit jaar werd er inzake vennootschapsbelasting met de tussentijdse indieningsdatum op 30 september al sterk ingezet op meer spreiding van de aangiftes. Ook volgend jaar zal opnieuw met een tussentijdse indieningsdatum worden gewerkt, teneinde de sector aan te zetten tot meer spreiding van de in te dienen aangiftes. Uitstel verlenen voor de indiening van de aangifte inzake vennootschapsbelasting is omwille van de afspraken omtrent meer spreiding maar voornamelijk ook omwille van de korte termijn voor inkohiering niet mogelijk. De fiscale administratie heeft amper twee maanden de tijd voor die inkohiering, om technische redenen ligt het inkorten van die termijn helaas te moeilijk. We bekijken wel hoe dit structureel kan aangepakt worden.

Wat betreft de applicaties van de FOD Financiën, is een optimale beschikbaarheid inderdaad van groot belang met het oog op de uiterste indieningstermijn. In de toekomst willen we daarom het probleem van de overbelasting door de eindspurt naar die uiterste datum aanpakken door een betere spreiding met de sector overeen te komen. Er worden in de eerste vier maanden dat TOW openstaat immers nauwelijks aangiftes ingediend. Het is mede daardoor dat aan het einde van de termijn géén enkel systeem zo'n toevloed aan indieningen zonder haperingen kan verwerken. Gelet op het feit dat deze toekomstige aanpak momenteel evenwel geen soelaas biedt, werd een evenwichtige oplossing gezocht voor de TOW-aangiften: met de achttien dagen zal er ruim zeven maanden ter beschikking hebben gestaan van de indiener-mandataris, en de fiscale administratie heeft vervolgens amper zeven weken om al die indieningen nog te inkohieren.

Helaas kunnen wij niet ingaan op uw verzoek om verder uitstel om de hiervoor vermelde redenen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Steeds ter beschikking voor verdere informatie,


Het Kabinet van Minister Vincent Van Peteghem"


terug